Show:
              /**
               * The Event Delegate Change.
               *
               * @module aui-event
               * @submodule aui-event-delegate-change
               */
              
              var AObject = A.Object,
                Selector = A.Selector;
              
              /**
               * Defines a new `change` event in the DOM event system.
               *
               * @event change
               */
              A.Event.define(
                'change', {
                  /**
                   * Implementation logic for subscription via `node.delegate`.
                   *
                   * @method delegate
                   * @param node
                   * @param subscription
                   * @param notifier
                   * @param filter
                   */
                  delegate: function(node, subscription, notifier, filter) {
                    var instance = this;
              
                    instance._attachEvents(node, subscription, notifier, filter);
                  },
              
                  /**
                   * Implementation logic for cleaning up a detached subscription.
                   *
                   * @method detach
                   * @param node
                   * @param subscription
                   * @param notifier
                   */
                  detach: function(node, subscription, notifier) {
                    var instance = this;
              
                    instance._detachEvents(node, subscription, notifier);
                  },
              
                  /**
                   * Implementation logic for cleaning up a detached delegate
                   * subscription.
                   *
                   * @method detachDelegate
                   * @param node
                   * @param subscription
                   * @param notifier
                   */
                  detachDelegate: function(node, subscription, notifier) {
                    var instance = this;
              
                    instance._detachEvents(node, subscription, notifier);
                  },
              
                  /**
                   * Implementation logic for event subscription.
                   *
                   * @method on
                   * @param node
                   * @param subscription
                   * @param notifier
                   */
                  on: function(node, subscription, notifier) {
                    var instance = this;
              
                    instance._attachEvent(node, subscription, notifier);
                  },
              
                  /**
                   * Adds an event subscription.
                   *
                   * @method _attachEvent
                   * @param node
                   * @param subscription
                   * @param notifier
                   * @param delegateNode
                   * @param filter
                   * @protected
                   */
                  _attachEvent: function(node, subscription, notifier, delegateNode, filter) {
                    var instance = this;
              
                    var type = instance._getEventName(node);
              
                    var handles = instance._prepareHandles(subscription, node);
              
                    if (!AObject.owns(handles, type)) {
                      var fireFn = notifier.fire;
              
                      if (delegateNode) {
                        fireFn = function(event) {
                          var delegateEl = delegateNode.getDOM();
              
                          var result = true;
              
                          var tmpEl = node.getDOM();
              
                          var tmpEvent = A.clone(event);
              
                          do {
                            if (tmpEl && Selector.test(tmpEl, filter)) {
                              tmpEvent.currentTarget = A.one(tmpEl);
                              tmpEvent.container = delegateNode;
              
                              result = notifier.fire(tmpEvent);
                            }
              
                            tmpEl = tmpEl.parentNode;
                          }
                          while (result !== false && !tmpEvent.stopped && tmpEl && tmpEl !== delegateEl);
              
                          return ((result !== false) && (tmpEvent.stopped !== 2));
                        };
                      }
              
                      handles[type] = A.Event._attach([type, fireFn, node, notifier]);
                    }
                  },
              
                  /**
                   * Adds an event subscription.
                   *
                   * @method _attachEvents
                   * @param node
                   * @param subscription
                   * @param notifier
                   * @param filter
                   * @protected
                   */
                  _attachEvents: function(node, subscription, notifier, filter) {
                    var instance = this;
              
                    var handles = instance._prepareHandles(subscription, node);
              
                    handles.beforeactivate = node.delegate(
                      'beforeactivate',
                      function(event) {
                        var activeElement = event.target;
              
                        instance._attachEvent(activeElement, subscription, notifier, node, filter);
                      },
                      filter
                    );
                  },
              
                  /**
                   * Deletes a group of event subscriptions.
                   *
                   * @method _detachEvents
                   * @param node
                   * @param subscription
                   * @param notifier
                   * @protected
                   */
                  _detachEvents: function(node, subscription) {
                    A.each(
                      subscription._handles,
                      function(events) {
                        A.each(
                          events,
                          function(handle) {
                            handle.detach();
                          }
                        );
                      }
                    );
              
                    delete subscription._handles;
                  },
              
                  /**
                   * Gets an event name.
                   *
                   * @method _getEventName
                   * @protected
                   */
                  _getEventName: A.cached(
                    function(activeElement) {
                      var eventName = 'change';
              
                      var tagName = activeElement.attr('tagName').toLowerCase();
              
                      var type = activeElement.attr('type').toLowerCase();
              
                      if (tagName === 'input' && (type === 'checkbox' || type === 'radio')) {
                        eventName = 'click';
                      }
              
                      return eventName;
                    }
                  ),
              
                  /**
                   * Prepares event handles.
                   *
                   * @method _prepareHandles
                   * @param subscription
                   * @param node
                   * @protected
                   */
                  _prepareHandles: function(subscription, node) {
                    if (!AObject.owns(subscription, '_handles')) {
                      subscription._handles = {};
                    }
              
                    var handles = subscription._handles;
              
                    if (!AObject.owns(handles, node)) {
                      handles[node] = {};
                    }
              
                    return handles[node];
                  }
                },
                true
              );